პატარა დანადგარები

AT8-50

დიდი დანადგარები

AT75-AT20000+

დანადგარების დამონტაჟება

მონტაჟი

მომსახურება WWTP

მომსახურება

2010 წლის 6 ივნისს, კომპანიამ მიიღო „კომპეტენტურობის სერტიფიკატი“ ნმრ. SPSC-8819“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები. AT50 -ის და უფრო დიდი მოდელის აწყობა ხდება, როგორც საწარმოში, ასევე შეკვეთის ადგილზე. ზემოთ ნახსენები სერტიფიკატი მოწმობს, რომ საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი რეაქტორები AT-75, AT-100, AT-120, AT-150, AT-200 და AT-250, რომლებიც დამზადებულია კომპანია „აუგუსტის“ მიერ, აკმაყოფილებს ძირითად მოთხოვნილებებს NTL-01-050:2008. სერტიფიკატი იძლევა უფლებას, კონკრეტულ პროდუქციას მიენიჭოს სამშენებლო პროდუქციის სერტიფიცირების ნიშანი PSZ-1, რომელიც აუცილებელია ევროკავშირის ბაზარზე ანალოგიური დანიშნულების დანადგარების შეტანის შემთხვევაში.

3662F4EE58A843B4F89BFAF73E9E0F0E6FEDC0FA1369BBA46Bpimgpsh fullsize distr

მოდელი

მოსახლეობის ექვივალენტურობა

საშუალო ყოველდღიური დატვირთულობა (კგ. BOD5)

დანადგარის გამტარიანობა (³/დღ.ღ)

ლამის ზრდა (³/)

ელექტროენერგიის მოხმარება (კვს/დღ.ღ)ტექნიკური პარამატრები

მინ.

მაქს.

H(მმ)

A(მმ)

B(მმ)

C(მმ)

D(მმ)

E(მმ)

Reactors

(psc)

 AT-60 Oval  20 60   3,6 10,1   18  3000

Lenght-3200

Width-2300

2880  2650  50-200  200 
 AT-75 Oval 25   75  4,5  11,3  13,7  18  3000  Lenght-3600

Width-2300

 2880 2690  50-200   200
 AT-100 Oval  30  100  6  15  18,3  24  3000

Lenght-3200

Width-2300

 2880  2500 50-200  200   2
 AT-120 Oval  40  120  7,2  18  21,9  24  3000  Lenght-3200

Width-2300

 2880  2650 50-200  200   2
 AT-150 Oval  50  150  9  22,5  27,4  24  3000 Lenght-3600

Width-2300

 2880  2690 50-200  200  2

AT-75

25

75

4,5

11,30

13,7

18 3000

3250

2880 2690 50-200

200

AT-100

30

100

6

15

18,3

24

3000

3500 2880 2690

50-200

200

AT-120

36

120

7,20

18

21,9

24

3000

4000

2880

2690

50-200

200

 1

AT-150

45

150

9

22,50

27,4

24

3000

4500

2880

2690

50-200

200

 1

AT-200

60

200

12

30

33,7

36

3000

5000

2880

2690

50-200

200

 1

AT-250

75

250

15

37,50

42,1

36

3000

5300

2880

2690

50-200

200

 1

AT-300

100

300

18

45

50,5

48

3000

5500

2880

2690

50-200

200

 1
AT-400  120  400  24  60 67,4  72  3500  6100  3340  3120 50-200 200  1
 AT-500  150  500  30  75  84,2  72  3000  5300  2880  2690 50-200  200  2
 AT-600  180  600  36  90  101,1  96  3000  5500  2880  2690 50-200   200  2
 AT-750  225  750  45  112  126,3  108  3000  5300  2880 2690 50-200   200  3
 AT-800  240  800  48  120  134,8  144  3500  6100  3340  3120 50-200   200  2
 AT-900  270  900  54  135  151,6  144  3000  5500  2880  2690 50-200   200  3
 AT-1200  360  1200  72  180  202,2  216  3500  6100  3340  3120 50-200  200

August-ის მიერ წარმოებული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების გაწმენდის პარამეტრები მიღებულია ბიოლოგიური გზით (ქიმიური რეაგენტების გამოყენების გარეშე)

პარამეტრები

დანადგარების გაწმენდის

ეფექტურობა (პროცენტებში)

დანადგარების გაწმენდის

ეფექტურობა (კონცენტრაცია)
საშუალო მაქსიმალური საშუალო მინიმალური
 COD  91,7%  95,6%  51,8 mg/l  36 mg/l
 BOD5  97,0%  98,4%  10 mg/l   5 mg/l 
 SS 97,0%  98,0%   12,1 mg/l  9 mg/l 
 N-NH4 98,6%  99,7%   0,8 mg/l  0,2 
საერთო აზოტი 80,7%  91,1%   14,8 mg/l  10,8 mg/l 
საერთო ფოსფორი 75,6%  89,0%   3,3 mg/l   1,3 mg/l 

პარამეტრები მიღებული და დამტკიცებულია შესაბამისი აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ.
AT ტიპის ბიოლოგიური რეაქტორები (შემდგომში - ბიორეაქტორები) - ეს არის ექსტრუზირებული პოლიპროპილენისგან ქარხნულად დამზადებული და ასაწყობი ნაგებობები, სადაც ბიოლოგიურ-ორგანული დაბინძურებული ნივთიერებების მქონე საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება აქტიური ლამის გამოყენებით (ჟანგბადის ბიოქიმიური და ბიოლოგიური მოთხოვნილებები, ასევე აზოტის და ფოსფორის მოცილება).
ბიორეაქტორი შეიცავს ანაერობულ-ანოქსიურ. აერაციულ ზონებსა და მეორად დამლექს. ყველა ზონა დამონტაჟებულია ერთ ჰორიზონტალურ ცილინდრისებული ფორმის რეზერვუარში. თითოეული ზონა ერთამენისგან გამოყოფილია კედლებით. ჭარბი ლამის მოცილება და შემდგომ ლამის სტაბილიზატორში გადატანა ხდება ჰაერის კომპრესორის საშუალებით. ლამის სტაბილიზატორი მოტანჟდება განცალკევებულ რეზერვუარში.
გამწმენდი დანადგარის კომპლექტში შედის ჰაერის კომპრესორი, რომელიც მონტაჟდება დანადგარის გვერდით.
ბიორეაქტორის ფორმა, კონფიგურაცია, წმენდის დონეების განლაგება ანალოგიურად დამონაჟებულია AT75-AT400 მოდელებში. დანადგარის ზრდასთან ერთად, პროპორციულად იზრდება მასში არსებული კონსტრუქციული პარამეტრების რაოდენობაც.

nv1 nv2 nv3

კომუნალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების AT300-AT5000 მეშვეობით, შესაძლებელია ქალაქების და სოფლების მომსახურება. კომპანია „აუგუსტი“-ს პროექტი მოიცავს, როგორც ყველა ბიოლოგიური გაწმენდის ეტაპს, ასევე ლამის განცალკევებას, რომელიც ინტეგრირებულია თავად რეაქტორში. შესაბამისი მეთოდოლოგია, გვაძლევს საშუალებას დავზოგოთ დანადგარების მოცულობა და გავაადვილოთ სამშენებლო სამუშაოები.
AT10.000-დან, ბიორეაქტორების მოცულობები მზადდება რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებისგან, სადაც შიდა კედლები შესაძლებელია დამზადდეს პოლიპროპილენისგან.

nv4 nv5 nv6

სხვა გამწმენდ ტექნოლოგიებთან/მეთოდებთან შედარებით, ჩვენი ტექნოლოგია სარგებლობს ადგილის და ელექტრო ენერგიის დაზოგვის უპირატესობებით. გამწმენდი სისტემა საკმაოდ დრეკადია, რადგან ყველა გამწმენდი ფაზის ხანრგძლივობა ადვილად ჩანაცვლებადი და რეგულირებადია. ამ ტიპის გამწმენდი დანადგარი, წმენდისას ადვილად უმკლავდება არათანაბარი და ჭარბი ნაკადის დებეტს და დატვირთვას

ამ ტექნოლოგიების დანადგარები საკმაოდ კომპაქტურია, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი მთლიანი სისტემა შეიძლება დამონტაჟდეს შენობაში. გამწმენდ დანადგარში მოქმედი ტექნოლოგიური გაწმენდის პროცესები ერთმანეთთან მიმართებაში მუშაობენ კოორდინირებულად და ჰარმონიულად. ადამიანის ჩარევას საჭიროებს მხოლოდ გაფუჭების ან გადაპროგრამირების შემთხვევაში.

მოდელი

რეაქტორების რაოდენობა

საშუალო

ყოველდღიური დატვირთვა (კგ BDS5)
დანადგარის გამტარიანობა (მ3/დღღ)

ლამის ზრდა (კგ/დღღ)

ელექტრეო-ენერგიის მოხმარება (kWh/დღღ)ტექნიკური პარამეტრები

მინ.

მაქს.

სიგრძე (მ) სიგანე (მ) სიმაღლე (მ)

AT-1000

1

4

60

150

30

144

11

9

3,5

AT-1500

1

6

90

225

45

195

12

9

4

AT-2000

1

8

120

300

60

260

13

10

4

AT-2500

1

10

150

375

75

300

12

12

4,5

AT-3000

1

12

180

450

90

360

13

13

4,5

AT-3500

1

14

210

525

105

421

14

13

4,5

AT-4000

1

16

240

600

120

481

18

12

4,5

AT-4500

1

18

270

675

135

534

18

13

4,5

AT-5000

1

20

300

750

150

587

20

13

4,5

nv7

nv8

nv9

ამასთან ერთად კომპანია „აუგუსტი“ გთავაზობთ >200.000 მ.ე (30.000 მ3/დღღ) ჩამდინარე წყლების გამწმენდი შენობა-ნაგებობების დაპროექტებას და სამუშაოების შესრულებას.

Request a call back Give us your phone number and we'll call you!
The Name is required
The Phone is required
Thank you. We have got your request. We will contact you as soon as possible.